Maskinpark

Vår maskinpark består blant annet av:

4 stk

tråderosjons
maskiner

1 stk

senkegnist
maskiner

7 stk

styrte
maskineringssenter

3 stk

styrte
dreiebenker

1 stk

femakset
styrt dreibenk

+

Manuell fres/drei

+

Planslipere

+

Herdeovn