• Velkommen til Nomek AS

  Vi er underleverandør for Norsk industri til de fleste bransjer
  inshore & offshore

 • Velkommen til Nomek AS

  Vi er underleverandør for Norsk industri til de fleste bransjer
  inshore & offshore

 • Velkommen til Nomek AS

  Vi er underleverandør for Norsk industri til de fleste bransjer
  inshore & offshore

 • Velkommen til Nomek AS

  Vi er underleverandør for Norsk industri til de fleste bransjer
  inshore & offshore

Produksjon

Våre medarbeidere og vår moderne maskinpark er klar for nye utfordringer

 • Konstruksjon med 3D verktøy
 • Bygging av stanseverktøy for metallindustrien
 • Bygging av maskiner og jigger
 • Bygging av verktøy til isoporprodukter
 • Maskinering av prototyper
 • Produksjon av maskindeler
 • CNC maskinering
 • Tråderodering og senkerodering

Hvem er vi

Nomek AS ble Etablert i 1992.
Vi har i dag 14 godt kvalifiserte medarbeidere. Nomek AS driver med produksjon, reparasjon og vedlikehold innen mekanisk industri. Vi er underleverandør for Norsk industri til de fleste bransjer inshore og offshore, men våre leveranser kan gå til utlandet. Våre medarbeidere og vår moderne maskinpark er klar for nye utfordringer.

Vi er underleverandør for Norsk industri til de fleste bransjer inshore og offshore

Våre leveranser kan også gå til utlandet. Vi har Achilles kreditering:

Maskinpark

Vår maskinpark består blant annet av:

4 stk

tråderosjons
maskiner

1 stk

senkegnist
maskiner

7 stk

styrte
maskineringssenter

3 stk

styrte
dreiebenker

1 stk

femakset
styrt dreibenk

+

Manuell fres/drei

+

Planslipere

+

Herdeovn

Kontaktpersoner

Vi har nå 14 ansatte til din disposisjon

Frode Aasgård

Daglig leder

Send e-post

Morten Schjetne

Produksjonsleder

Send e-post

Helge Volden

Teknisk leder

Send e-post

NOMEK AS

post@nomek-as.no

Tel. 73 84 47 40

Vikelvfaret 10

7054 Ranheim